Month: May 2019

informationsvideo om vikten av indoor Air Quality

denna video från CaptiveAire beskriver väldigt bra vikten av ren inomhusluft

Nya forskarrön påvisar att luftföroreningar kan skada alla organ i kroppen

källa https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(18)32723-5/pdf

Seminarium luft i innerstan

klicka på bilden för att komma till bildspelet

Mätningar på Hornsgatan visar Mycket bättre inomhusluft i utsatt läge med filtrerad tilluft

Mätningar på Hornsgatan visar nyttan av FTX: Mycket bättre inomhusluft i utsatt läge – Svensk VentilationHur god är luftkvaliteten i en lägenhet med utsatt läge? Mätresultat från en lägenhet på Hornsgatan i Stockholm före respektive efter installation av FTX-system visar att god luftkvalitet kan uppnås även vid en hårt trafikerad gata med höga partikelhalter. Då…
Read more

Debattartikel av Anders Hedström

“Ställ krav på inomhusluftens renhet!”Filtrering och ventilering av våra byggnader ger en dräglig miljö inomhus. Dock är vi beroende av uteluften för syresättning. Detta beroende ställer krav på nya rekommendationer för inomhusluft, särskilt då WHO nu klassat utomhusluft som cancerogen. I oktober 2013 gjorde WHO ett uttalande, där klassificeringen av uteluft ändrades.

Ytterligare en artikel om satsningen på luftkvalitén i innomhusmiljön

Regeringens tre steg för bättre inomhusmiljöIdag presenterade bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson tre satsningar som ska leda till bättre inomhusmiljö. Satsningen är en del av det utökade budgetanslag som Boverket fått fram till år 2021. Det råder fortsatt hög efterfrågan på bostäder. Samtidigt ska det som byggs stå i många år och erbjuda säkra och…
Read more

En artikel som vvs forum har publicerat tillsammans med bland annat dåvarande bostadsminister Peter Eriksson

Så halverades partikelhalten på Hornsgatan Det är en strålande vacker sensommardag när bostadsminister Peter Eriksson (MP), Byggnads ordförande Johan Lindholm och Britta Permats, vd på Svensk Ventilation med flera samlas på en parallellgata till Hornsgatan på Södermalm i Stockholm. Detta är en av Stockholms smutsigaste gator när det gäller avgaser och hälsofarliga partiklar.

English English Swedish Swedish