Luftmätningar

Partikelmätningar genomförs med partikelräknare som i realtid mäter från 0,1µm-10µ både i antal och vikt. Oftast genomförs detta simultant ute mot inne för att kunna se hur bra ventilation samt filter avskiljer. I databasen Air Image så kan man mät med 3 olika tekniker så att man får en bra helhetsbild av partikelinnehållet. Cair är ett enkelt sätt att få fram rapporter av hur en loka/fastighet fungerar partikulärt. Kunden får ett underlag i en rapport.

Vi gör givetvis mätningar för filteravskiljning samt effekt av eventuell luftrening i lokaler.

Till denna tjänst så kan vi montera in Sensorer. Via AirImage som kan realtidsmässigt överföra värden samt även historiskt kunna ge analys av den luft man vill se. Dessa sensorer har SIM kort och  fokuserar på området PM1. Finns öven med PM2.5 och PM 10  (se fig 3)

Med fördel så kan man använda sensorerna även ute samtidigt som man kör dom inne i en fastighet.

Uteluft ,tilluft samt luften i en lokal ger en bra bild av hur väl skyddad man är så därför bör man mäta så under samma tidsperiod.

English English Swedish Swedish