Ren Luft

-Luften är vårtt viktigaste livsmedel, Det som inte syns är vårat farligaste hot.
vi tar för givet att Vår luftkvalité är bra, men verkligheten säger oftast något annat. 
Vi på IAQ är specialister på Luftkvalité i samtliga miljöer.

Ren Luft

Luftkvalité för arbetsplatser

Luftmätningar

Nanopartiklar

Nanopartiklar vad är det och hur påverkar de Oss?

Nanopartiklar är partiklar som är mindre än 100 nanometer i diameter. En nanometer är en miljarddels meter. De största nanopartiklarna har samma storlek som virus, fint metallstoft, eller de minsta partiklarna som bildas vid förbränning.. De allra minsta nanopartiklarna är inte större än stora gasmolekyler.

hur påverkar de människokroppen
hur ska man göra för att minimera exponeringen av nanopartiklar

Senaste från bloggen

Unik produkt ska tillverkas i Hultsfred

Unik produkt ska tillverkas i HultsfredEn helt ny variant på väderskydd har tagits fram av Team Tejbrant i Hultsfred tillsammans med Camfil från Trosa, som med teknikens hjälp renar luften inne i glasburen. Med hjälp av fläktar, filter och övertryck blir luften upp till 80 procent renare än utanför.

Camfil’s informationsvideo om IAQ

informationsvideo om vikten av indoor Air Quality

denna video från CaptiveAire beskriver väldigt bra vikten av ren inomhusluft

Nya forskarrön påvisar att luftföroreningar kan skada alla organ i kroppen

källa https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(18)32723-5/pdf

Seminarium luft i innerstan

klicka på bilden för att komma till bildspelet

Mätningar på Hornsgatan visar Mycket bättre inomhusluft i utsatt läge med filtrerad tilluft

Mätningar på Hornsgatan visar nyttan av FTX: Mycket bättre inomhusluft i utsatt läge – Svensk VentilationHur god är luftkvaliteten i en lägenhet med utsatt läge? Mätresultat från en lägenhet på Hornsgatan i Stockholm före respektive efter installation av FTX-system visar att god luftkvalitet kan uppnås även vid en hårt trafikerad gata med höga partikelhalter. Då…
Read more

Debattartikel av Anders Hedström

“Ställ krav på inomhusluftens renhet!”Filtrering och ventilering av våra byggnader ger en dräglig miljö inomhus. Dock är vi beroende av uteluften för syresättning. Detta beroende ställer krav på nya rekommendationer för inomhusluft, särskilt då WHO nu klassat utomhusluft som cancerogen. I oktober 2013 gjorde WHO ett uttalande, där klassificeringen av uteluft ändrades.

Ytterligare en artikel om satsningen på luftkvalitén i innomhusmiljön

Regeringens tre steg för bättre inomhusmiljöIdag presenterade bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson tre satsningar som ska leda till bättre inomhusmiljö. Satsningen är en del av det utökade budgetanslag som Boverket fått fram till år 2021. Det råder fortsatt hög efterfrågan på bostäder. Samtidigt ska det som byggs stå i många år och erbjuda säkra och…
Read more

Anders Hedström pratar om Luftkvalité

En artikel som vvs forum har publicerat tillsammans med bland annat dåvarande bostadsminister Peter Eriksson

Så halverades partikelhalten på Hornsgatan Det är en strålande vacker sensommardag när bostadsminister Peter Eriksson (MP), Byggnads ordförande Johan Lindholm och Britta Permats, vd på Svensk Ventilation med flera samlas på en parallellgata till Hornsgatan på Södermalm i Stockholm. Detta är en av Stockholms smutsigaste gator när det gäller avgaser och hälsofarliga partiklar.

Referenser och Samarbeten


Som ledande tillverkare av de bästa renluftslösningarna erbjuder vi kommersiella och industriella system för luftfiltrering och stoftavskiljning. Våra system förbättrar produktiviteten för personal och utrustning, minimerar energianvändningen och gynnar människors hälsa och miljön. Vi är övertygade om att de bästa lösningarna för våra kunder också är de bästa lösningarna för vår planet.

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet.

Vår vision: Vi driver utvecklingen av kunskap om livet och verkar för en bättre hälsa för alla.

I Sverige står KI för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar.

I dag finns 94 lokalföreningar och 18 regionala föreningar runt om i landet.
I dessa samlas allergiker och deras anhöriga för att stödja och hjälpa varandra samt påverka det omgivande samhället.
Astma- och Allergiförbundet arbetar som en folkrörelse för allergiker.

For more than a century, the American Lung Association has led the fight for healthy lungs and healthy air. Today, we are focused on eliminating tobacco use and related lung disease, improving overall air quality for all and reducing the burden of lung disease on patients and their families.

WHO began when our Constitution came into force on 7 April 1948 – a date we now celebrate every year as World Health Day.

We are now more than 7000 people working in 150 country offices, in six regional offices and at our headquarters in Geneva, Switzerland.


Born in the wake of elevated concern about environmental pollution, EPA was established on December 2, 1970 to consolidate in one agency a variety of federal research, monitoring, standard-setting and enforcement activities to ensure environmental protection. Since its inception, EPA has been working for a cleaner, healthier environment for the American people.

Respiratory Health Association is a 501(c)(3) charitable organization and has been a local public health leader since 1906. At that time, tuberculosis was a prominent health threat in our community. As health practices and treatments, medicines and environmental factors have evolved, so has RHA. Today we address asthma, COPD, lung cancer, tobacco control and air quality with a comprehensive approach.

ISIAQ is an international, independent, multidisciplinary, scientific, non-profit organization whose purpose is to support the creation of healthy, comfortable and productive indoor environments. We strongly believe this is achievable by advancing the science and technology of indoor air quality and climate as it relates to indoor environmental design, construction, operation and maintenance, air quality measurement and health sciences.

kontakta oss

    English English Swedish Swedish