Mätningar på Hornsgatan visar Mycket bättre inomhusluft i utsatt läge med filtrerad tilluft

Mätningar på Hornsgatan visar Mycket bättre inomhusluft i utsatt läge med filtrerad tilluft

Mätningar på Hornsgatan visar nyttan av FTX: Mycket bättre inomhusluft i utsatt läge – Svensk Ventilation

Hur god är luftkvaliteten i en lägenhet med utsatt läge? Mätresultat från en lägenhet på Hornsgatan i Stockholm före respektive efter installation av FTX-system visar att god luftkvalitet kan uppnås även vid en hårt trafikerad gata med höga partikelhalter. Då vi människor i norr vistas större delen av vår tid inomhus är emissioner och gasformiga ämnen tillsammans med nanopartiklar från …

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

English English Swedish Swedish