Utbildning inom luftkvalité

A Hedström går igenom grunderna för luftens innehåll samt även problemställningar som uppkommer i hem och arbetsplatser pga luftens kvalitet. Att kunna skilja på nano partiklar samt PM1 och PM2,5 kan vara ett måste om man vill få en kontinuitet i sitt företag , tex hur man hanterar klagomål samt åtgärder och kan kontrollera att det genomförts.

Utbildning tar ca 1 dag med en dags uppföljning

English English Swedish Swedish