IAQ Program för företag

För att förbättra inomhusluftens kvalitet IAQ och öka medvetenheten om vikten av god IAQ , kan man genomföra ett IAQ Program

Programmet är baserat på till Hongkongs regerings  IAQ certifiering med ren luft , EPA Environment Protection Agency i USA samt Svensk Arbetsmiljölagstiftning AML.
Alla analyser , tjänster och handlingsplan är enligt internationella standarder som nämns i  Diplomet . Diplomet anslås i receptionen eller på annan plats

PM 0,3µm -10µm partiklar , CO2 koldioxid , VOC organiska flyktiga lösningsmedel samt andra faktorer ligger till grund för I A Q ABs och Camfils genomförda test.

I A Q Program och I A Q diplomering,  är ett sätt att för ett företag ge sina medarbetare samt lokalerna en kontinuerlig uppföljning av hur luften ser ut. IAQ Program är indelat i 4 steg.

Analys av luften och miljön 2. Resultat och åtgärdspaket i detalj tas fram  3. Åtgärd via leverantörer inom luftrening samt fastighets-service 4. Årlig uppföljning

English English Swedish Swedish