Tag: innomhusluft

informationsvideo om vikten av indoor Air Quality

denna video från CaptiveAire beskriver väldigt bra vikten av ren inomhusluft

Debattartikel av Anders Hedström

“Ställ krav på inomhusluftens renhet!”Filtrering och ventilering av våra byggnader ger en dräglig miljö inomhus. Dock är vi beroende av uteluften för syresättning. Detta beroende ställer krav på nya rekommendationer för inomhusluft, särskilt då WHO nu klassat utomhusluft som cancerogen. I oktober 2013 gjorde WHO ett uttalande, där klassificeringen av uteluft ändrades.

Ytterligare en artikel om satsningen på luftkvalitén i innomhusmiljön

Regeringens tre steg för bättre inomhusmiljöIdag presenterade bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson tre satsningar som ska leda till bättre inomhusmiljö. Satsningen är en del av det utökade budgetanslag som Boverket fått fram till år 2021. Det råder fortsatt hög efterfrågan på bostäder. Samtidigt ska det som byggs stå i många år och erbjuda säkra och…
Read more

English English Swedish Swedish