Ytterligare en artikel om satsningen på luftkvalitén i innomhusmiljön

Ytterligare en artikel om satsningen på luftkvalitén i innomhusmiljön

Regeringens tre steg för bättre inomhusmiljö

Idag presenterade bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson tre satsningar som ska leda till bättre inomhusmiljö. Satsningen är en del av det utökade budgetanslag som Boverket fått fram till år 2021. Det råder fortsatt hög efterfrågan på bostäder. Samtidigt ska det som byggs stå i många år och erbjuda säkra och hälsosamma inomhusmiljöer.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

English English Swedish Swedish